MA Batsirai Chivhanga will defend his dissertation on 4.4.

Friday 4 April 2014 at noon Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Mediacentre Lume Sampo-hall, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki MA Batsirai Chivhanga will defend his dissertation Designing Beneficial Mobile Content Services. Sourcing Design Ideas from Real Life. Senior Lecturer, PhD Stephen Andrew Roberts (University of West London) will act as the Opponent. Professor Lily Diaz will act as the Custos. Smartphones with better viewing features and faster processing power have fuelled the demand and use of mobile applications – this trend is universal. In some parts of the world like Africa, mobile applications are being used to address key development goals and they are transforming lives in tangible ways. This study shows the need to use a robust set of concepts to undertake rigorous design research in fast changing mobile phone mediated contexts. A design research approach – Mobile Phone Transformations (MPT) was derived from interdisciplinary areas such as design, activity theory, information theory, future studies and paradigms namely technological determinism (TD) and social construction of technologies (SCOT). Mobile Phone Transformations shifts the focus of design from how users interact with a multimedia mobile phone to how people’s activities are changed by the mediation of the devices and content services in their everyday life. Design insights that are gleaned after observing real life activities can result in the creation of innovative mobile phone tools that will have the potency to make transformational impact when used by the target audience. WELCOME! – – – – – Perjantai 4.4.2014 klo 12 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Mediakeskus Lumeen Sampo-sali, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki MA Batsirai Chivhanga väittelee aiheesta Designing Beneficial Mobile Content Services. Sourcing Design Ideas from Real Life. Vastaväittäjänä toimii Senior Lecturer, PhD Stephen Andrew Roberts (University of West London). Kustoksena on professori Lily Diaz median laitokselta. Mobiilisovellusten käyttö ja kysyntä ovat kasvaneet älypuhelinten myötä. Esimerkiksi Afrikassa erilaisia sovelluksia käytetään kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, minkä ansiosta ihmisten elinolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi. Palveluiden hyödyntämiseen esimerkiksi osana organisaatioiden toimintaa liittyy kuitenkin vielä paljon toteuttamattomia mahdollisuuksia. Tutkimuksessa kehitettiin muotoiluntutkimuksellinen lähestymistapa nimeltä Mobile Phone Transformation (MPT). Sen avulla voidaan arvioida mobiilipalveluihin liittyviä tarpeita ennen varsinaista suunnittelua. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi havainnoimalla tai haastattelemalla palvelun kohdekäyttäjiä. Tosielämästä kerätyn datan pohjalta matkapuhelimiin voidaan suunnitella innovatiivisempia sovelluksia ja ominaisuuksia, jotka palvelevat kohdeyleisön todellisia tarpeita. TERVETULOA!