Invitation: Koray Tahiroğlu’s academic dissertation on 12.12.08

INVITATION

Academic dissertation to be presented for public examination with the permission of The Research Board of the University of Art and Design Helsinki, in Sampo auditorium (Media Centre LUME), Hämeentie 135 C on December 12th, 2008, at 12.00.

MA M.Koray Tahiroğlu: Interactive Performance Systems: Experimenting with Human Musical Interaction

Opponent: Ph.D. Robert Rowe, New York University, Dept. of Music and Performing Arts Professions

Custos: Professor, DA Lily Díaz, University of Art and Design Helsinki

Welcome! Professor Teemu Leinonen, tel. (09) 756 30 296 Dean of the Media Lab Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C 00560 Helsinki

Abstract The purpose of this dissertation is to reflect on the process of artistic creation by emphasizing the continuous dialogue between theoretical approaches to interactive performance systems and their practice in experimental music. The key aspect of the research process undertaken in this thesis emerges by questioning how new media and its artistic activity can be applied into practice to explore the new possibilities in music making. The focus of this research has been on contemporary experimental improvised music. The descriptions of the author’s works in this thesis offer some insight to the new, unusual paths in experimental music. The central experimental work of this dissertation addresses the idea that computer-based interactive performance systems provide an extended paradigm for musical improvisation. Throughout the dissertation the author elaborates on several research topics in music technology and in new media, such as generative music, sonification, improvisation, collective musical performance, experimental musical instruments, some innovative approaches to the synthesis of sound and control strategies of multiple sound sources in an interactive context.

Tiivistelmä Väitöskirjan tarkoitus on tutkia taiteellista luomisprosessia painottuen jatkuvaan dialogiin vuorovaikutteisten esittämistapojen teoreettisen tutkimuksen ja niiden käytännön toteutumien – kokeellisen musiikin – välillä. Valitun tutkimusprosessin keskeinen kysymys on, kuinka uutta mediaa taiteellisine tuotantoineen voidaan käyttää tutkittaessa musiikintekemisen uusia mahdollisuuksia. Tutkimuksen keskiössä on improvisoitu kokeellinen nykymusiikki. Joitain näkemyksiä uusiin ja epätavanomaisiin kokeellisen musiikin polkuihin tarjoutuu väitöskirjan tekstiin sisältyvissä väittelijän töiden kuvauksissa. Keskeisin kokeellinen teos pyrkii osoittamaan, että tietokonepohjaiset vuorovaikutteiset esitystavat tuottavat musiikki-improvisaatioon laajennetun paradigman. Väitöstyössä tutkitaan monia musiikkiteknologian ja uuden median alueita kuten generatiivista musiikkia, sonifikaatiota, improvisaatiota, kollektiivista musiikkiperformanssia, kokeellisia musiikki-instrumentteja, kokeellisia lähetymistapoja äänisyntesiin sekä monien äänilähteiden hallintaa vuorovaikutteisessa kontekstissa.